15. 4. 2024

AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 11/10/2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru o přerušení soutěžního ročníku (viz příloha) upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období od 12. 10. 2020 00:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod.

V těchto 14 dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání;

  2. je zakázáno používat:

  1. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),

  2. vnitřní sportoviště;

  1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření;

  2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.