24. 5. 2024

FAČR představuje aktualizovaný Manuál pro trenéry, rodiče a děti

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) představuje po třech letech aktualizovaný Manuál pro trenéry, rodiče a děti. Ten má znovu dát za cíl působit v oblasti prevence a také jako pomůcka při řešení různých negativních vlivů, kterým mohou mladí sportovci čelit.

 

FAČR tak navazuje na projekt spuštěný již v roce 2018, později také oceněný Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) v rámci programu Nadace UEFA Foundation for Children Award 2019.

Aktualizovaný Manuál pro rodiče, trenéry a děti je nyní podpořen finančním grantem UEFA, který FAČR získala na základě úspěchu českých reprezentačních týmů v soutěži fair-play v sezoně 2019/2020.

„Jde o vynikající myšlenku a je dobře, že se k ní opět jako asociace ve spolupráci s UEFA připojujeme. Fotbal nelze vytrhnout ze společnosti, v níž se negativní prvky, zásadně ovlivňující právě také děti, projevují. Fotbalová asociace České republiky, která organizuje a řídí soutěže právě pro desítky tisíc dětí a sdružuje dohromady na tři stovky tisíc svých členů, vnímá svoji úlohu a společenskou odpovědnost v této velmi důležité oblasti,“ uvedl Petr Fousek, předseda FAČR.

Čtyřicetistránkový Manuál pro trenéry, rodiče a děti zmiňuje problematiku možných negativních aspektů na vývoj sportujících dětí: šikanu, kyberšikanu, gambling, rodinnou problematiku, domácí násilí či týrání.

Popisuje ve stručných bodech, jak se zmíněné prvky mohou u dětí projevovat a také doplňuje základní informace o doporučeném postupu v konkrétních záležitostech.

„Aktualizovaný Manuál pro rodiče, trenéry a děti vychází z velké poptávky, která po něm byla. Obsahuje mnoho témat, připomíná naši spolupráci s Linkou bezpečí, podporu myšlenku fair-play ve fotbale a sportu obecně a také naši Zelenou kartu všeobecného respektu. Trenérky a trenéři ve sportu jsou velmi důležitými postavami ve výchově dětí, budují v nich smysl pro férové soutěžení a kamarádství. Ale nelze přehlížet nejrůznější vnější a nebezpečné vlivy, na něž děti mohou v běžném životě narazit. Manuál je zde proto, aby trenérům či rodičům pomohl a správně nasměroval při řešení zmíněné problematiky,“ uvedla Michaela Veselá, manažerka sociálních projektů FAČR.

Projekt Manuál pro trenéry, rodiče a děti podporují Česká trenérská akademie, Unie Českých fotbalových trenérů a znovu také Česká basketbalová federace, která se přihlásila již k prvnímu vydání Manuálu v roce 2019.

FAČR bude obratem distribuovat 10 000 výtisků Manuálu a až 1000 kusů Zelené karty – RESPECT do celého domácího fotbalového hnutí, pro potřeby krajských a okresních svazů a klubů. Stejně jako tematická propagační videa.

Manuál pro trenéry, rodiče a děti 2021 (6 MB)