15. 4. 2024

Rok 2020 na Interu


Rok 2020 začal jako vždy touto dobou zimním přípravným obdobím všech naších fotbalistů. Naše mládež pokračovala s pravidelnými tréninky v teploučku ve sportovní hale v Petrovicích a tréninky si zpestřovala zápasy v rámci zimní halové ligy pořádané OFS Karviná. Na těchto turnajích se naším nejmenším fotbalistům mimořádně dařilo, a nakonec celou zimní ligu vyhráli. Muži nabírali fyzickou kondici na trénincích venku, a to jak na umělé travnaté ploše v našem areálu, tak i na upravených hřištích v Karviné. Tréninky si zpestřili i cvičením na trampolínách. Tyto tréninky byly také velice náročné ale zároveň i zábavné. Začátkem února vyjeli do Horní Lomné na zimní soustředění. Na zimní soustředění plynule navázal zimní turnaj mužů v Orlové, kde naši muži napodobili nejmladší fotbalisty a tento turnaj také vyhráli. Zimní příprava probíhala dle představ všech trenérů, a tak všichni fotbalisté byli připraveni na jarní sezónu soutěžního ročníku 2019/2020. Bohužel v polovině měsíce března nás zasáhla pandemie koronaviru a veškeré soutěže byly pozastaveny a nakonec zrušeny. Bylo dokonce zakázáno trénovat, a tak nastalo období nechtěného klidu.

Poté, co se začala uvolňovat protiepidemická opatření, někdy na konci měsíce května, jsme mohli opět všichni trénovat, bohužel soutěže se již nedohrály. Bylo odehráno pouze několik přátelských utkání.

O letních prázdninách začala našim fotbalistům letní příprava, kde bylo odehráno opět několik kvalitních přátelských utkání. Na začátku měsíce srpna proběhlo v našem areálu každoroční týdenní letní soustředění pro fotbalisty družstev přípravky a žáků. Zde nám naštěstí přálo počasí, a tak se ti nejmenší mohli zdokonalovat ve svých fotbalových dovednostech, které následně zúročili v podzimní části soutěžního ročníku 2020/2021. Do-konce se nám podařilo poskládat nové družstvo dorostu „B“, které se přihlásilo do okresního přeboru. Bohužel ani tato část sezóny se nedohrála, soutěžní utkání byla opět zrušena, a to z důvodu druhé vlny koronaviru.

Muži, hrající 1.B třídu, stihli odehrát 9 kol a s bilancí pěti výher a čtyř proher jsou prozatím na 5. místě tabulky. Dorost „A“, hrající krajskou soutěž, odehrál rovněž 9 kol a s bilanci čtyř výher, dvou remíz a tří proher jsou prozatím na 8. místě tabulky. Nově vytvořený dorost „B“ tvořený převážně hráči, kteří přešli z žáků do dorostu, hrající okresní přebor, stihl odehrát 7 kol a s bilanci tří výher, jedné remízy a tří proher je v současné době na 4. místě tabulky. Starší žáci hrající okresní přebor stihli odehrát 7 kol a s bilanci šesti výher a jedné prohry se nachází na 3. místě tabulky. Mladší žáci hrající také okresní přebor odehráli 7 kol a s bilanci čtyř výher a tří proher jím patří prozatím 3. místo tabulky. A konečně starší přípravka stihla odehrát 6 kol s bilanci tří výher a tří proher.

Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice kromě své hlavní náplně týkající se fotbalu také organizuje různé akce pro širokou veřejnost, zejména pro občany naší obce. Na začátku měsíce února se nám podařilo postavit poblíž našeho sportovního areálu umělé ledové kluziště, určené pro veřejnost. Bohužel toto kluziště muselo být v polovině měsíce března, vzhledem ke vzniklé situaci, uzavřeno. Odpadly nám také i další pravidelné akce pořádané Interem, a to Pálení čarodějnic a badmintonový turnaj. Nakonec se nám podařilo ještě dne 27. září zorganizovat pro naše občany besedu se členy Dakar teamu spojenou s prohlídkou závodního auta a s autogramiádou závodníků Karla Lopraise a Aleše Lopraise.

Čas, který nám vznikl z důvodu koronaviru, jsme využili jiným způsobem, a to opravou tribuny, kde byla dána nová střecha a umístěny umělohmotné sedačky. Bylo opraveno schodiště na terasu hlavní budovy a byl rovněž vybudován bezbariérový přístup na tuto terasu. No, a nakonec došlo i na opravu stropů a osvětlení v kabinách a na chodbě.

Dne 4. září proběhla v Kulturním centru Petrovic Valná hromada Tělovýchovné jednoty Internacionál Petrovice. Valná hromada byla volební, a tak byl zvolen nový výkonný výbor tělovýchovné jednoty. Do výkonného výboru byl zvolen Radomír Horák, Lenka Madecká, Alan Madecký, Jiří Helvín, Radek Dymasz, Libor Prus, Michal Trzaskalik, všichni za oddíl fotbalu, dále Aleš Balicki za oddíl nohejbalu a Ladislav Kaplita za oddíl šachu. Došlo také ke změně na postu předsedy tělovýchovné jednoty, kdy dosavadního předsedu Ondřeje Trzaskalika vystřídal nově Radomír Horák. Panu Trzaskalikovi tímto děkujeme za odvedenou práci, kterou vykonal pro naši jednotu a doufáme, že bude dále naším fanouškem.

Na závěr děkujeme i naší obci a jejím představitelům, kteří velkou měrou podporují sportovní dění v Petrovicích. Díky jejich velké finanční podpoře tak mohla být zajištěna činnost našich jednotlivých oddílů, údržba sportovišť a dalších zařízení, mohla být pořádána zimní i letní soustředění fotbalistů a v neposlední řadě také částečně zabezpečen provoz umělé ledové plochy. Této podpory si velmi vážíme a doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

Úplně na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům za jejich obětavou a trpělivou práci s našimi sportovci a také ostatním lidem, kteří nám pomáhají a podílejí se na chodu naší tělovýchovné jednoty. Všem přeji klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho elánu v roce 2021…

 Radomír Horák, TJ Inter Petrovice