18. 6. 2024

Valná hromada TJ Interu Petrovice

 

V pátek dne 4. září 2020 se ve velkém sále Kulturního centra v Petrovicích u Karviné konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty Internacionál Petrovice, z.s.. Valné hromady se kromě pozvaných členů tělovýchovné jednoty zúčastnili pozvaní hosté, a to starosta obce Petrovic u Karviné Marian Lebiedzik, místostarosta obce Jaromír Krótki a předseda Okresního fotbalového svazu Karviná Jiří Lincer.

Valná hromada zhodnotila činnost tělovýchovné jednoty za minulé období 2015-2020 jak po stránce sportovní, tak i po stránce ekonomické, byla přečtena zpráva kontrolní komise. Na programu byla také volba nového výboru a kontrolní komise. Valná hromada zvolila devítičlenný výbor ve složení: Ing. Radomír Horák, Lenka Madecká, Alan Madecký, Bc. Jiří Helvín, Radek Dymasz, Michal Trzaskalik, Mgr. Libor Prus, všichni za fotbalový oddíl, Aleš Balicki za nohejbalový oddíl a Ladislav Kaplita za oddíl šachu. Do kontrolní komise byli zvoleni: Ing. Gustav Uher, Jiří Madecký a Radek Mlotek. Rovněž tak byl zvolen nový předseda celé tělovýchovné jednoty, kdy stávajícího předsedu Ondřeje Trzaskalika vystřídá Ing Radomír Horák. Panu Ondřeji Trzaskalikovi děkujeme za vykonanou práci pro naší tělovýchovnou jednotu.

Pokud se týká zhodnocení činnosti za minulé období, v uvedeném období byl například vybudován automatický systém umělého zavlažování hlavní hrací plochy, což vedlo ke zkvalitnění trávníku hrací plochy. Dále pak bylo provedeno zateplení hlavní budovy včetně omítek a nátěru venkovní barvou, předláždění venkovní terasy před hlavní budovou, proběhla výměna střechy nad terasou, úprava zábradlí při vstupu do šaten a vybudován bezbariérový vstup na venkovní terasu. Byla provedena generální oprava střechy nad tribunou hlavního hřiště, byl proveden nový nátěr této tribuny a byly také namontovány umělohmotné sedačky na tribuně. Všechny tyto projekty byly zhotoveny i za velkého přispění naší obce, za což jím patří velké poděkování. V poslední době se nám podařilo rozjet a provozovat umělou ledovou plochu, která bývá rozložena na antukovém tenisovém kurtu vedle areálu naší jednoty. Ledová plocha je určena pro širokou veřejnost naší obce, ale i pro veřejnost z okolních obcí.

Po stránce sportovní došlo v uvedeném období ke stabilizaci družstva mužů, které již delší dobu hraje krajskou soutěž 1.B třídy a družstva dorostu, které hra-je krajskou soutěž dorostu. Velkou radost nám dělá také mládež, kde máme stabilně obsazeny soutěže v kategoriích přípravky, mladších a starších žáků. Je radost se dívat na hřiště plné dětí. Všechny týmy se také pravidelně zúčastňují zimních halových turnajů pořádaných OFS Karviná nebo turnajů hraných venku na umělé trávě, kde patří k těm nejlepším. V současné době máme v našem fotbalovém oddílu družstvo mužů, dorostu „A“, dorostu „B“, starších žáků, mladších žáků a starší přípravky. Těší nás také velký zájem rodičů, kteří se pravidelně zúčastňují všech utkání mládeže, akcí jako zakončení fotbalové sezóny, sportování s Mikulášem atd.

Kromě fotbalového oddílu v naší tělovýchovné jednotě působí i oddíl nohejbalu, který hrává své soutěžní turnaje na úrovni krajské soutěže a také oddíl šachu, který rovněž hrává svá utkání na úrovni krajské soutěže. Všem nám dělají radost.

V závěru této slavnostní schůze vystoupil starosta obce Marian Lebiedzik, který ocenil činnost naší tělovýchovné jednoty, zejména pak pochválil práci s naší mládeží a popřál nám velký elán do další práce. Vystoupil také předseda OFS Karviná pan Jiří Lincer, který také pochválil celý náš fotbalový oddíl, jeho fungování, zejména pak ocenil práci s mládeží, která je na vysoké úrovni, často dávána za vzor okolním obcím.

Po skončení celé Valné hromady měli všichni účastníci možnost posedět u menšího občerstvení, společně si zavzpomínat na dřívější dobu a také si popovídat o současném dění v naší tělovýchovné jednotě, s vyhlídkou do budoucnosti.

 Radomír Horák, TJ Inter Petrovice